Skip to content

HZJZ-ov crno-bijeli svijet bolesti i cijepljenja- fanatizam cijepljenja? (3)

Rujan 13, 2012

U prvom nastavku naše male trijade spomenuli smo neke lucidnije  izjave iz HZJZ-a.

Danas ćemo se pozabaviti jednom, po mojem mišljenju, manje lucidnom izjavom, i općenito slučajem cijepljenja protiv HPV-a u Hrvatskoj. O tome se već podigla određena buka u javnosti i čak postoji jedan blog sa solidnim pregledom dostupnih činjenica koje prate čitav slučaj.

Mi ćemo se ovdje skoncentrirati na dosadne i suhe statistike HZJZ-a i njihov stav prema čitavoj stvari (primijetite riječ “stav”, a ne informacije,kliničke i ostale studije, nezavisna istraživanja, prijavljene nuspojave, znanstvene  reference itd.):

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti,

Referentni centar za epidemiologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Zagreb, 30. siječnja 2009.

 Zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba – Služba za epidemiologiju – svima

 Molimo Službe za epidemiologiju da ovaj dopis proslijede i liječnicima Školske medicine

 Predmet:Stav o cijepljenju protiv HPV infekcije

Vezano uz sve češću pojavu gradskih i županijskih inicijativa za financiranjem cijepljenja djevojčica protiv HPV infekcije, ovdje u sažetom obliku objavljujemo naš stav o HPV cijepljenju.

 Cijepljenje je medicinska intervencija i ne smije se o cijepljenju donositi odluka na političkoj razini, već na stručnoj razini. Također, neetično je medicinski zahvat s primjenom lijeka reklamirati kroz medije, što se ne radi niti za druga cijepljenja, niti ona iz Programa obveznih cijepljenja Republike Hrvatske.

Epidemiolozi, zaduženi za zdravlje stanovništva na svom području, dužni su u ovoj situaciji zauzeti aktivniju ulogu u prenošenju postojećih stavova u vezi s time i educirati pučanstvo koje putem medija dobiva krive informacije.

Nije opravdano raditi pseudo-programe, masovne programe cijepljenja na razini grada ili županije, jer cijepljenje koje nije sustavno i bazirano na temeljima epidemiološke metodologije izrade javnozdravstvenih programa neće rezultirati javnozdravstvenim i opće korisnim efektom. Takvi programi jedino mogu polučiti nejednakosti u dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i nezadovoljstvo onih koji su uskraćeni. Ovakva nejednakost je cilj proizvođača cjepiva i njihovih lobija, jer se time vrši pritisak na uvođenje cjepiva u obvezni program.

U daljnjem tekstu je objašnjeno zašto ovakve inicijative smatramo individualnim cijepljenjem, tj. cijepljenjem od koje korist mogu imati isključivo cijepljeni pojedinci, stoga je temeljna zamjerka takvim inicijativama određivanje dobnih skupina za cijepljenje kao da se radi o masovnom cijepljenju. Prema tome epidemiolozi bi trebali podržati individualno cijepljenje u pravom smislu riječi, što isključuje ograničavanje cijepljenje na jednu kohortu.

Dva su HPV cjepiva registrirana u Hrvatskoj. Četverovalentno, koje je indicirano za djevojčice i djevojke u dobi od 9 do 26 godina i dvovalentno, koje je indicirano za djevojčice i djevojke od 10 do 25 godina.

 Smatramo da je potrebno omogućiti individualno cijepljenje protiv HPV infekcije. Ovaj stav je iznesen u članku objavljenom na internetu u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo 7. siječnja 2008. godine (http://www.hcjz.hr/clanak.php?id=13602), koji je prije toga distribuiran županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Individualno cijepljenje smanjuje cijepljenoj djevojci životni rizik za obolijevanje od raka cerviksa. Individualno cijepljenje ne treba ograničavati na neku ciljanu dob, već se svaka djevojčica i djevojka unutar dobne skupine za koju je cjepivo indicirano može cijepiti ako nije seksualno aktivna. Ne može se sa sigurnošću reći u kojoj mjeri se smanjuje rizik, obzirom na neke nepoznanice, poput trajanja zaštite i zastupljenost cijepnih genotipova HPV-a u raku cerviksa u budućnosti.

Ne treba smetnuti s uma korist od smanjenja rizika od premalignih promjena kod cijepljenih djevojaka, te ako se primjenjuje četverovalentno cjepivo i smanjenje rizika od nastanka genitalnih bradavica.

Individualnim cijepljenjem se ne može postići značajno smanjenje incidencije raka cerviksa u populaciji.

 S javnozdravstvenog stanovišta, značajno smanjenje incidencije raka cerviksa i smrtnosti od raka cerviksa može se postići sustavnim cijepljenjem, što podrazumijeva uvođenje cjepiva u Program obveznih cijepljenja. Međutim, značajno smanjenje pobola i smrtnosti se može očekivati tek 20 do 30 godina nakon početka cijepljenja, a maksimalni efekt cijepljenja na pobol bi se vidio tek 30 do 50 godina nakon uvođenja cijepljenja. Znatno ranije smanjenje učestalosti  bolesti i smrtnosti od raka cerviksa može se postići uvođenjem organiziranog probira, što podrazumijeva pozivanje svih djevojaka i žena svake tri godine na ginekološki pregled i uzimanje obrisaka cerviksa s citološkim pregledom.

Dakako, najveće smanjenje pobola bi se postiglo istovremenim uvođenjem obveznog cijepljenja i provedbom organiziranog probira. Organiziranim probirom bi se već unutar par godina smanjila incidencija invazivnog raka cerviksa i smrtnost od istoga, a cijepljenjem bi se već unutar nekoliko godina smanjila incidencija premalignih intraepitelnih lezija cerviksa, a za nekoliko desetljeća bi se zamijetilo dodatno smanjenje raka cerviksa na račun cijepljenja. Također, u slučaju korištenja četverovalentnog cjepiva, smanjila bi se i incidencija genitalnih bradavica. U ovom trenutku smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i Europske komisije preporučuju da se prije uvođenja obveznog cijepljenja osiguraju kvalitetni nacionalni programi organiziranog probira i sustav praćenja HPV infekcije (po dobi, po genotipovima, po dijagnozi), radi procjene učinkovitosti cjepiva. U skoro vrijeme možemo očekivati modificiranje ovih smjernica.

 Kada bi se ispunili uvjeti za uvođenje obveznog sustavnog cijepljenja, dob u koju bi se cijepljenje uvelo se odabire na temelju podataka o spolnom ponašanju adolescenata. Idealna bi dob, prema postojećim podacima, bila 14 godina. Također i u slučaju obveznog cijepljenja u određenoj dobi, individualno cijepljenje djevojčica i djevojaka koje nisu spolno aktivne bi i dalje bilo omogućeno, bez obzira na dob.

Inicijative pojedinih gradova ili županija, da se cijepe djevojke koje to žele (čiji roditelji na to pristaju) određene dobi, najčešće sedmog razreda osnovne škole, nemaju javnozdravstveno opravdanje, jer se na taj način velika količina novca ulaže uz minimalan ili nikakav javnozdravstveni učinak.

Doduše, svaka cijepljena djevojčica će imati smanjen rizika za razvoj raka cerviksa, ali takvim načinom cijepljenja neće biti smanjena incidencija raka u populaciji (cijepi se svaka druga djevojčica u svakom drugom gradu, pa se slijedeća generacija preskoči, pa se ponovno pokrene inicijativa……).

Prema tome, takvo se cijepljenje treba smatrati individualnim. A u tom slučaju, ne treba ograničavati cijepljenje samo na jednu generaciju.

Ako neki grad želi platiti cijepljenje djevojčicama i mladim djevojkama, nema epidemiološkog opravdanja to omogućiti djevojčicama u npr. sedmom razredu a uskratiti djevojkama u npr. drugom ili četvrtom razredu gimnazije.

 Što se tiče masovnog cijepljenja od interesa za Republiku Hrvatsku, ono je definirano Programom obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj i donosi se na prijedlog Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ne postoje gradski i županijski programi masovnog cijepljenja, jer bi takvi programi bili u suprotnosti s nacionalnim Programom. Zbog toga se ovakve inicijative gradova i županija trebaju smatrati individualnim cijepljenjem.

 O uvođenju HPV cjepiva u Program obveznih cijepljenja se razmišlja i vjerojatno je da će u budućnosti biti uvedeno, kada za to budu ispunjeni uvjeti. Uz gore navedene uvjete (organizirani probir i adekvatno praćenje), nužan uvjet za uvođenje cijepljenja je društvena prihvaćenost cjepiva (pozitivna percepcija cjepiva u javnosti) koja će omogućiti visoke cjepne obuhvate.

mr. sc. Bernard Kaić v.r.

Voditelj Odjela za cijepljenje 

 Prof. dr. sc. Ira Gjenero-Margan v.r.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti

Voditelj Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Što dakle možemo zaključiti iz ove nepotrebno dugačke salate? (ima još jedan dio koji nisam prenio)

Ukratko: treba cijepiti, ali još nema uvjeta za to a i stado se malo buni.. pa zasad neka se cijepi “individualno”.. ali neka se cijepi.. a valja uvesti i “probir”..

Ratio legis ovog budućeg obaveznog cijepljenja je “suzbijanje raka maternice”.

Ograničimo se zasad na rak maternice, ovog tihog ubojicu. Tablica raka daje prikaz slučajeva raka maternice po dobnim skupinama u 2009. godini. Kolika je incidencija raka maternice u Hrvatskoj? 10 000 godišnje? 1000 godišnje? Nešto manje.. po dobnim skupinama u žena kako slijedi:

C53 CERVIX UTERI
ukupno 369                      1  (20-24), 9 (25-29), 29 (30-34),  24 (34-39), 35 (40-44), 62 (45-49), 48 (50-54), 39 (55-59),                                                         16 (60-64), 29 (65-69), 23 (70-74), 23 (75-79),  19(80-84),  12 (85 i više)
C54 CORPUS UTERI
ukupno 583                      8 (35-39), 6 (40-44), 28 (45-49), 54 (50-54), 90 (55-59) 96 (60-64), 78(65-69) 98 (70-74)                                                             68 (75-79),  44 (80-84), 13 (85 i više)

Treba napomenuti da incidencija može biti i manja od zbroja gore navedenih brojki jer postoji  vjerojatnost da oboljele od raka cervix uteri, obole i od raka corpus uteri, . Kako se broje uspješno tretirani recidivi i moguće metastaze sa drugih žarišta jednako tako nije poznato, kao niti metodologija i kriteriji “ranog otkrivanja” raka. Postoje neke klasifikacije i navodno uspješno liječenje interferonom, ali što se točno može nazivati rakom po današnjim dijagnostičkim metodama, a što ne, ne zna nitko.  (Iz osobnog iskustva znam za slučajeve “mogućeg raka” (po markerima) operirane manje više preventivno nakon “specijalističkog pregleda”: “moramo otvoriti da vidimo za sigurno” i “kad smo već otvorili, evo nešto vidimo, ne znamo šta je, ajde da to izrežemo”- rak dijagnosticiran i izliječen.. u ovim slučajevima nije se radilo konkretno o raku maternice, nego o nekim mnogo češćim oblicima raka- konkretno debelog crijeva)

Vrijedi napomenuti da je HPV doveden u vezu (kakvu-takvu) prvenstveno sa rakom grlića maternice, iako je to u gornjoj izjavi pojednostavljeno u rak “cervixa”. HPV nije doveden u vezu sa ostalim oblicima raka, vjerojatno će se i za njih pronaći neki virus, možda baš HPV?

Transseksualcima unatoč, još uvijek nije zabilježen niti jedan slučaj raka maternice u muškaraca..

Sad, odgovorni epidemiolog bi  prekaljenom statističaru dao zadatak da analizira distribucije dostupnih podataka o raku maternice i HPV-a po genotipovima i dobnim skupinama u danoj ženskoj populaciji, napravi presjek pojedinačnih slučajeva raka maternice po genotipovima HPV-a u Hrvatskoj (ima ih 15-ak ovako općepoznatih, no vjerojatno ih ima i više) kako bi dobio kakvu takvu korelaciju između određenog genotipa i pojave raka, prije nego uopće pomisli na bilo kakvo  cijepljenje, a kamoli obavezno cijepljenje. Ovu bi vrijednu studiju objavio u nekom medicinskom journalu malo ozbiljnijem od hrvatskog časopisa za javno zdravstvo i sakupio određeni broj bodova po Bologni, te postao još uvaženiji stručnjak.  Ni to ne bi bio neki užasno bitan pokazatelj prekaljenom dr.sc. biol. ili dr. sc. medicine koji zna da i ako se prisutnost HPV-a ustanovi u 100% slučajeva raka maternice, još uvijek ostaje mnogo veći (nepoznat, ali procjenjuje se na preko 90%) postotak onih žena koje su imale/imaju HPV i nikad ne obole od raka maternice, i da znatan broj žena oboli od raka maternice, a da im se ne može dijagnosticirati infekcija HPV-om. Kauzalnost je dakle, ako i isključimo ostale faktore, uzimajući u obzir i velike vremenske  razmake (10-50 godina), u najmanju ruku upitna, a epidemiološka studija u trajanju od 20-50 godina, kako vidimo, tek se priprema..

Za preporučena cjepiva ne postoje pouzdani i nepristrani podaci o tome da li ona bitno smanjuju rizik od raka, trajanju imunosti, ili mogućim nuspojavama (iako dva postojeća cjepiva protiv HPV-a postavljaju nove rekorde po broju prijavljenih nuspojava u SAD-u i čak su povučena u Španjolskoj).

No ova je logika (iako ju djelomično priznaju) previše neuredna za opću teoriju cijepljenja i maniju “smanjivanja učestalosti” i “eradikacije bolesti” u populaciji. Čim se zadovolje uvjeti za “praćenje”, možemo pretpostaviti da će se krenuti sa masovnim cijeljenjem.

Ova simplistička logika, onako kako se servira javnosti, nestručnoj i stručnoj, glasi: HPV uzrokuje rak (xx% korelacije), cijepljenje daje imunost protiv/smanjuje učestalost HPV-a (xx% korelacije), ->cijepljenje smanjuje rak ( korelacija nepoznata/nepostojeća)). Cijepljenje nikad nema negativne nuspojave, a ako i ima, koristi su mnogo veće od rizika.

Na primjeru gore citiranog teksta vidimo i kako je “spašavanje života” i “očuvanje zdravlja” tek manja briga u sveobuhvatnoj teoriji cijepljenja, koja se vodi mesijanskom misijom smanjivanja statističke učestalosti definiranih uzročnika bolesti cijepljenjem, ako treba i 60 godina unaprijed, provođenu na “temeljima epidemiološke metodologije”.. Statistiku uspješnosti, kao i mogućih štetnih nuspojava cijepljenja (u koje u pravilu ne vjeruju) vode sami cjepitelji.

Kako smo vidjeli i iz primjera  H. influenzae, tetanusa, ili HIV-a, da bi se neka bolest proglasila “javnozdravstvenim pitanjem” od “interesa za Republiku Hrvatsku”, dovoljno je da od određene bolesti (zarazne, manje zarazne, nezarazne, nebitno) oboli desetak osoba godišnje u populaciji od preko 4 i pol miliona ljudi , ako je protiv nje kojim slučajem proizvedeno cjepivo. Cijepljenog (pacijenta) se ne mora ništa pitati i on ne smije stajati na putu veličanstvenoj misiji WHO-a -“eradikacije bolesti” i “zaštite javnog zravlja” na globalnoj skali.

Ovo ne objašnjava nužno zašto žele cijepiti dječake.. vidite, tu se primjenjuje “teorija krda”, gdje bi neimuni  dječaci  (natprosječni jebači) od imunih djevojčica (malih radodajki) mogli pokupiti HPV i prenijeti ga drugim imunim djevojčicama- koje će netom poslije toga, u razdbolju od 10-70 godina kasnije razviti rak maternice sa 0,x-x% -nom vjerojatnošću, te je stoga dobro da se i oni cijepe kako bi se povećala “kolektivna imunost”.

Tu dakako moramo zanemariti i ostale  faktore koji bi mogli igrati ulogu u razvoju bolesti: na prvom mjestu STAROST i opće-zdravstveno stanje, klamidiju, gonoreju, higijenu, učestalost gljivičnih i ostalih infekcija, promiskuitet, oblik, čvrstoću, tvrdoću, promjer, dužinu i čistoću penetrirajućeg penisa, učestalost i žestinu spolnih odnosa, prostituciju, prehranu, vanzemaljce itd; okolišne faktore: ksenoestrogeni iz plastike, pesticida, insekticida, deterdženata, oralnih kontracepcija itd. da ne nabrajam.., cijepljenje? dakle, potpuni mrak..

Postoji sasvim realna mogućnost da bi se u procesu višedecenijskog suzbijanja četiri/dva genotipa HPV-a i još u punom jeku izvojevanih veličanstvenih pobjeda nad tim pošastima, mogao “neobjašnjivo” početi povećavati broj rakova maternice “uzrokovanih”, ovog puta- drugim genotipovima HPV-a, protiv kojih se ne cijepi, ili nekim drugim patogenom. Ovo bi se moglo ustanoviti vjerojatno negdje u vrijeme kad cjepiva budu spremna i protiv njih.. i tako  unedogled.. a možda u procesu zaključimo i kako meso (ono što se kao takvo prodaje), osim što crpi “ograničene resurse”, ne spada u zdravu prehranu po CDC-ovoj piramidi namijenjenoj konjima i kravama.

No možemo vidjeti kako se propaganda iz dnevnih novina već preselila i na internetske portale za “znanost i kritično mišljenje” i kako se “stručna javnost” ciljanim predavanjima priprema za uvođenje obaveznog cijepljenja.. (Na IRB-u  se ne tako davno jednako tako krenulo i sa predavanjima koja trebaju hrvatsku “stručnu” javnost pripremiti na uvođenje GM hrane u Hrvatsku.)

O svemu ćete, post factum, biti obaviješteni u narodnim novinama. Dotad možete uživati u hororima i opasnostima HPV-a na stranicama raznih masovnih publikacija, internet portalima, forumima isl.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: